Tidsperspektiver i projekter

Projektperioden  

Projektperioden er den periode, der går fra, at skoven etableres til det langsigtede budgetterede CO2-lager på arealet, forventes opnået. Det er denne periode, hvor projektet er underlagt standardens retningslinjer, herunder den løbende CO2-verifikation, der beskrives i afsnittet "Validering og verifikation" 
Tidspunktet for, hvornår det langsigtede budgetterede CO2-lager vil være opnået, fremgår af projektets CO2-beregning, som er gennemført med Klimaskovfondens beregningsværktøj. Den budgetterede CO2 lagring fremgår i 5-års intervaller og vil variere fra projekt til projekt afhængigt af hvilken kombinationen af kulturmodeller, der benyttes. 
Det er det højeste årstal i 5-årsintervallet fra CO2-beregningen, der vil være projektets gældende projektperiode.  

Eksempel

Hvis den validerede CO2-beregning i projektet, angiver 66-70 år som det interval, hvor det langsigtede lager opnås, er projektperioden 70 år. 
Skovrejsning er en langsigtet investering, men samtidig ønsker og forventer bidragydere at se umiddelbare resultater af deres klimahandling og sikre at bidragene er aktuelle i forhold til den danske klimaindsats. Klimaskovfonden tager højde for det ved at operere med tidsperspektiver både for lodsejere, der ansøger om støtte til et skovrejsningsprojekt, og for bidragydere, der giver bidrag til den danske klimaindsats. 

Tidsperspektiver for lodsejere

Følgende tidsaspekter gør sig gældende for lodsejere, der ønsker at gennemføre skovrejsningsprojekter med støtte fra Klimaskovfonden:
  • Skovrejsningen skal etableres senest 2 år efter dato for endeligt tilsagn (kan fraviges i særlige tilfælde, fx hvis plantning har været besværligtgjort grundet vejrforhold eller tidskrævende myndighedsbehandling, men kræver dispensation fra klimaskovfonden).   
  • Der kan alene opnås støtte til projekter, der endnu ikke er etableret.

Tidsperspektiver for bidragsydere

Klimaskovfonden giver et løfte til bidragsydere om, hvilke skovrejsningsprojekter, deres bidrag kan finansiere. Bidrag kan gå til projekter der:
  • etableres (beplantningsdato) fra bidragsdato og 3 år frem 
  • har et aktivt og gældende tilsagn, men endnu ikke er etableret 
  • allerede er etableret op til 2 år før bidragsdato. 
DSC_0819 lille skovrejsning.jpg
Go to content