Opfordring til samarbejdspartnere

Klimaskovfonden opfordrer alle virksomheder, der ønsker at samarbejde med fonden om klimaprojekter, til at reducere CO2 udledning i egen værdikæde og produktion ved at: 
  • udarbejde planer for at indfri ambitiøse reduktioner i egne operationer og værdikæde, inden der gennemføres finansiering af frivillige CO2-enheder udenfor egen værdikæde 
  • udarbejde og løbende vedligeholde et klimaregnskab, der dækker den fulde værdikæde (scope 1, 2 og 3) efter anerkendte principper som f.eks. GHG-protokollen 
  • løbende offentliggøre deres klimaregnskab, herunder en transparent beskrivelse af regnskabspraksis og baggrund for valgte datasæt og metoder 
  • løbende få klimaregnskabet valideret af en kompetent tredjepart 
  • fastlægge og offentliggøre kort- og langsigtede klimamål afstemt med videnskaben og Paris-aftalen efter anerkendte principper, herunder anerkendelse af kompetent tredjepart som f.eks. SBTi.  
Go to content