COLOURBOX37018541 lille egetræ closeup.jpg

Bidragyderes muligheder for CO2-rapportering og markedsføring

Bidragsyder må gerne markedsføre bidraget og for at sikre, at markedsføringen sker uden vildledning af forbrugere har Klimaskovfondens nedenfor udarbejdet retningslinjer for markedføring. 
Bidragsydere opnår ikke ejerskab over CO2-enheder fra det projekt, bidraget går til. Derfor kan CO2-enhederne ikke benyttes til at modregne eksisterende eller kommende regulering som kvoteindregning eller CO2-afgifter, CO2-enheder kan ikke videreformidles.  Som beskrevet i ”CO2-rapportering for lodsejere og indirekte aktører”, kan lodsejere og indirekte aktører indregne den årlige løbende CO2-effekt fra projekter under standarden for bidrag.  
Bidragsydere kan ikke benytte effekten af CO2-enheder fra bidraget til at modregne egne udledninger (off setting), ligesom det er tilfældet med kompensation. I det tilfælde, at gældende rapporteringsstandarder (for eksempel GHG-protokollen) udvikler retningslinjer for, hvordan virksomheders bidrag kan rapporteres, så det tydeligt adskiller sig fra klimakompensation, må bidragsyder indregne effekten af de CO2-enheder, som deres støtte har foranlediget, i det pågældende år, hvor effekten finder sted.  
Klimabidrag.svg

Retningslinjer for markedsføring af bidrag

En virksomhed, som giver bidrag til den danske klimaindsats, kan bruge udsagn i sin markedsføring eller anden offentlig kommunikation, som giver udtryk for, at virksomheden gennem støtte til Klimaskovfonden bidrager til, at Danmark kan nå sine klimamål. Retningslinjerne gælder ikke kun for virksomheder, men for alle private eller offentlige aktører. 
Udsagn skal overholde disse retningslinjer: 
 1. Virksomheden skal altid sikre, at et udsagn er i overensstemmelse med reglerne i markedsføringsloven, herunder særligt forbuddene mod vildledning i §§ 5 og 6.  Det betyder blandt andet, at et udsagn skal være korrekt, præcist og klart formuleret, så en gennemsnitsforbruger forstår det og ikke bliver vildledt. Udsagnet må fx ikke overdrive (hverken i indhold eller grafiske elementer) eller udelade væsentlige oplysninger. Læs mere om reglerne i Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv.
 2. Virksomheden skal kunne dokumentere, at udsagnet er korrekt.  
 3. Det skal fremgå klart af udsagnet, at virksomhedens bidrag til, at Danmark kan nå sine klimamål, foretages gennem støtte til Klimaskovfonden. Virksomheden skal angive en præcis henvisning til denne landing page www.klimaskovfonden.dk/bidrag på Klimaskovfondens hjemmeside. 
 4. Det skal fremgå klart af udsagnet, hvilket bidrag virksomheden foretager gennem støtte til Klimaskovfonden, og det skal oplyses på en måde, som en gennemsnitsforbruger forstår. Det betyder, at det ikke er tilstrækkeligt, hvis et udsagn udelukkende oplyser størrelsen af den CO2-effekt, som virksomhedens støtte vil medføre. 
 5. Virksomheden skal oplyse tidspunktet for virksomhedens støtte til Klimaskovfonden, medmindre brugen af udsagnet ophører senest 6 mdr. efter, at virksomheden har givet støttebeløbet.  
 6. Det skal fremgå klart af udsagnet, at den klimaeffekt, som virksomheden bidrager til, består af en binding af CO2e, der vil ske over de næste 100 år.  

Eksempler

 • [Virksomhed] A/S’ støtter i [årstal] Klimaskovfonden med [beløb] kr. Vores støtte bidrager til skovrejsning, der medvirker til, at Danmark kan nå sine klimamål ved at binde CO2 over de næste 100 år. Læs mere om Klimaskovfonden her [link]. 
 • [Virksomhed] A/S støtter i [årstal] Klimaskovfonden med [beløb] kr. Vores støtte bidrager til skovrejsning, der medvirker til, at Danmark kan nå sine klimamål, og som over de næste 100 år vil binde [antal] tons CO2. Læs mere om Klimaskovfonden her [link].  
 • [Virksomhed] A/S bidrager gennem Klimaskovfonden til skovrejsning, som medvirker til, at Danmark kan nå sine klimamål. Vores støtte i [årstal] på [beløb] kr. sikrer, at der over de næste 100 år bliver bundet [antal] tons CO2. Læs mere om Klimaskovfonden her [link]. 
 • [Virksomhed] A/S bidrager gennem støtte til Klimaskovfonden til skovrejsning, som medvirker til, at Danmark kan nå sine klimamål. Vores støtte i [årstal] sikrer, at der over de næste 100 år bliver bundet [antal] tons CO2. Det svarer til den gennemsnitlige mængde CO2, som [antal] danskere udledte i [årstal]*. Læs mere om Klimaskovfonden her [link].  * Kilde.
7. Et udsagn må ikke være formuleret på en måde, som en gennemsnitsforbruger kan forstå som en påstand om klimaneutralitet, CO2-reducerende tiltag, klimakompensation eller lignende i forhold til virksomheden, virksomhedens aktiviteter eller produkter mv. 
8. Benævnelse af Klimaskovfonden, benyttelse af Klimaskovfondens logo og konkret omtale eller visualisering af specifikke projekter, skal følge Klimaskovfondens handelsbetingelser.
Hvis virksomhedens udsagn henviser til den gennemsnitlige CO2-udlednin pr. dansker i et bestemt år, så skal beregningen heraf baseres på en opgørelse fra en troværdig og valid kilde (For eksempel DAnmarks Statistik, Energistyrelsen eller lignende), og der skal være en kildehenvisning sammen med udsagnet. Hvis virksomheden selv har foretaget opgørelsen, skal den kunne verificeres af en uafhængig tredjepart. Året som udsagnet henviser til, må ikke være mere end 3 år forud for det tidspunkt, hvor udsagnet benyttes.
COLOURBOX1086070 lille.jpg
 • For hver [produkt] [Virksomhed] A/S sælger i [årstal], giver vi et beløb på [beløb] kr. til Klimaskovfonden, som gennem skovrejsning i Danmark bidrager til, at Danmark kan nå sine klimamål. Vores støtte betyder, at der er over de næste 100 år, vil blive bundet [antal] tons CO2 for hver solgt [produkt]. Læs mere om Klimaskovfonden her [link]. 
 • For hver [produkt] [Virksomhed] A/S sælger i [årstal], bidrager vi til skovrejsning gennem Klimaskovfonden, som betyder, at der over de næste 100 år bliver bundet [antal] tons CO2. Det svarer til den gennemsnitlige mængde CO2, som [antal] danskere udledte i [årstal]*. Vi medvirker på den måde til, at Danmark kan nå sine klimamål. Læs mere om Klimaskovfonden her [link]. * Kilde.

Eksempel

 • [Virksomhed] A/S bidrager gennem Klimaskovfonden til skovrejsning, som medvirker til, at Danmark kan nå sine klimamål. Vores støtte i [årstal] på [beløb] kr. sikrer, at der over de næste 100 år bliver bundet [antal] tons CO2. Læs mere om Klimaskovfonden her [link]. 
 • [Virksomhed] A/S arbejder desuden målrettet på at mindske vores egen klimabelastning. [Virksomhed] A/S gennemfører en række konkrete CO2e-reducerende tiltag i virksomheden i overensstemmelse med retningslinjerne fra [henvisning til internationalt anerkendte retningslinjer, fx Science Based Targets initiative] [link]. Disse tiltag betyder, at vores årlige CO2e-udledning i [fremtidigt årstal] vil være reduceret med [antal] % sammenlignet med vores udledning i [årstal – året før udsagnet offentliggøres]. Det svarer til en samlet reduktion på [antal] tons CO2. Læs mere her [link til underside på virksomhedens hjemmeside med uddybende beskrivelse af tiltag]. 
Udsagn om bidrag og virksomhedens CO2-reducerende tiltag 
Klimaskovfondens retningslinjer udelukker ikke, at virksomheden sammen med sit udsagn om virksomhedens bidrag til Klimaskovfonden, også kan komme med et udsagn, som oplyser om virksomhedens arbejde med at mindske sin egen klimabelastning med konkrete CO2e-reducerende tiltag. 
Hvis virksomheden bruger sådan et udsagn, skal det være korrekt, præcist og klart formuleret, så en gennemsnitsforbruger forstår det og ikke bliver vildledt. Udsagnet må fx ikke overdrive (hverken i indhold eller grafiske elementer) eller udelade væsentlige oplysninger. 
Hvis udsagnet oplyser om, at virksomheden fremtidigt vil reducere sin CO2e-udledning, kræver det, at virksomheden 
 • har en plan for reduktionen af virksomhedens CO2e-udledning ved konkrete tiltag i virksomheden, som skal være i overensstemmelse internationalt anerkendte retningslinjer og være verificeret af en uafhængig instans, og 
 • har et klimaregnskab for udledning i dag og det forventede udslip i fremtiden. 
Hvis udsagnet oplyser om, at virksomheden allerede har nedbragt sin CO2e-udledning, kræver det, at   
 • virksomheden kan dokumentere reduktionen i udledningen. Beregningen skal foretages efter videnskabeligt anerkendte metoder og være verificeret at en uafhængig instans, 
 • udsagnet oplyser, hvornår reduktionen er sket, og 
 • reduktionen er opnået inden for de seneste tre år. 
Det er også muligt at tilføje en oplysning om en eventuel reduktion i CO2-udledning, som virksomheden allerede har opnået inden for de seneste 3 år.
Det er altid virksomhedens eget ansvar at sikre, at virksomhedens udsagn er i overensstemmelse med reglerne i markedsføringsloven. Læs mere om reglerne i Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. og i Forbrugerombudsmandens kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring

Eksempel  

[Virksomhed] A/S bidrager gennem Klimaskovfonden til skovrejsning, som medvirker til, at Danmark kan nå sine klimamål. Vores støtte i [årstal] på [beløb] kr. sikrer, at der over de næste 100 år bliver bundet [antal] tons CO2. Læs mere om Klimaskovfonden her [link]. 
[Virksomhed] A/S arbejder desuden målrettet på at mindske vores egen klimabelastning. [Virksomhed] A/S gennemfører en række konkrete CO2-reducerende tiltag i virksomheden i overensstemmelse med retningslinjerne fra [henvisning til internationalt anerkendte retningslinjer, fx Science Based Target Initiative] [link]. Disse tiltag betyder, at vores årlige CO2-udledning i [fremtidigt årstal] vil være reduceret med [antal] % sammenlignet med vores udledning i [årstal – året før udsagnet offentliggøres]. Det svarer til en samlet reduktion på [antal] tons CO2. [Virksomhed] A/S har allerede reduceret vores årlige CO2-udledning med [antal] tons CO2 fra [årstal] til [årstal]. Læs mere her [link til underside på virksomhedens hjemmeside med uddybende beskrivelse af tiltag]. 
Go to content