Det Danske Klimaregister

Klimaskovfonden vil på www.klimaskovfonden.dk offentliggøre et register over alle klimaskovfondens projekter på tværs af udviklede standarder. Registret er stadig under udvikling.
Registreret har til formål at sikre at:
 • der er transparens mellem Klimaskovfondens støttede projekter og effekten af dem
 • CO2-enheder ikke udstedes eller handles flere gange (dobbeltudstedelse eller dobbelthandel)
 • der ikke sker dobbelttælling af CO2-enheder, som beskrives under afsnittet "Dobbelttælling og parallelle rapporteringer".
Transparens og effekten af projekter
Følgende vil som minimum fremgå af registret for at sikre tilstrækkelig transparens:
 • At der er offentlig adgang til relevante projektdokumenter såsom projektbeskrivelse, projektvalideringsrapport og løbende verifikationsrapporter.
 • At der på alle projekter fremgår den gældende fremtidige projekterede CO2-effekt (effekt der ventes at ske i fremtiden, kaldet ex-ante)
 • At der på alle projekter fremgår gældende verificeret CO2-effekt (effekt der verificeret har fundet sted kaldet ex-post)
 • At alle transaktioner med buffer, der sker i forbindelse med verifikation, vil fremgå af det enkelte projekt.
  
Dobbeltudstedelse eller dobbelthandel
Følgende vil som minimum håndteres af registret for at undgå dobbeltudstedelse, dobbelthandel eller videreformidling af CO2-enheder: 
 • Alle CO2-enheder inklusive enheder i buffer får entydigt løbenummer, herunder klar identifikation af enhedens egenskab ved ex-ante eller ex-post. 
 • At det fremgår tydeligt af alle CO2-enheder hvorvidt de er blevet finansieret ved et bidrag eller finansiering udestår – herunder struktur for at henføre alle finansierede CO2-enheder til sporbar køber. 
 • At købere efter eget valg må nævnes ved navn i registret. 
 • At registret reelt fungerer som ”lagerstyring” af Klimaskovfondens håndtering og formidling af CO2-enheder. 
 • At registret vil være underlagt tredjeparts revision og kontrol til sikring af informationernes validitet. 
 • For bidragsprodukter vil Klimaskovfonden fremgå som ejer af CO2-enheden. 
Sidstnævnte er blandt andet for at sikre mod videreformidling CO2-enheder, der ikke tillades for bidragsproduktet. 
Dobbelttælling 
Følgende vil som minimum håndteres af registret som sikring mod dobbelttælling af CO2-enheder: 
 • Alle verificerede CO2-enheder (ex-post) fra bidragsproduktet vil straks efter udført verifikation få status som ”benyttet” i registreret. 
Dette sker for at sikre, at CO2-enhederne ikke risikerer at blive benyttet ud over aktørernes beskrevne muligheder for indregning af den løbende årlige CO2-effekt.     
Go to content