Vejledning til ansøgningsskema

Klimaskovfondens projektmodel

Klimaskovfonden har udarbejdet en model over projektforløbet for fondens projekter, der viser hovedfaserne i et projekt. Den første fase foregår i en ansøgningsrunde, mens de øvrige faser foregår uafhængig af ansøgningsrunder. Der vil være en samlet tidsfrist for projektforløbet frem til realisering af projektet: to år regnet fra foreløbigt tilsagn. De enkelte faser er nærmere beskrevet i denne del af vejledningen.
Farverne angiver, hvornår man som lodsejer/ansøger er aktiv, og hvornår i processen Klimaskovfonden er aktiv.
1.png