Beregning af projektets endelige CO2-effekt

I fase 2 skal den endelige beregning af CO2-effekten ske. Dette sker i regnearket i Bilag 5, hvor projektets forventede CO2-effekt kan beregnes, på baggrund af de valgte kulturmodeller for skovrejsningsprojektet. Vejledning til beregning findes i Bilag 6.
På baggrund af den endelige beregning sammenholdt med den auktionspris, du har angivet i standardansøgningen, beregnes en omkostningseffektivitet for projektet udtrykt i kr./tons Co2æ. Dette blev også beregnet ifm. din standardansøgning.
Hvis værdien for omkostningseffektiviteten i denne fase er blevet højere (dårligere) reguleres din auktionspris i forhold til, hvad du selv har angivet i standardansøgningen. Det betyder dit støttebeløb pr. hektar falder ift. standardansøgningen i fase 1.
Hvis værdien er faldet (bedre) reguleres din auktionspris i forhold til, hvad selv har angivet i standardansøgningen. Se også Hvad kan man få i støtte
Den endelige klimaeffektberegning for skovrejsningsprojektet skal fastlægge afdelinger og bevoksning/litra og størrelserne:
Projekt og arealanvendelse: Afdelinger, litra og størrelse heraf (ha).
  • Bevoksnings procent (op til 100% )
  • Om CO2 binding i jorden medregnes (ja og nej - er arealet f.eks. eksisterende vedvarende græs, skal det ikke med regnes, dvs. svar: nej)
  • Valg af kulturmodel på bevoksnings-/litra niveau (ha)
Disse vil være bindende. Sker der efterfølgende ændring skal Klimaskovfonden kontaktes.  
Regnearket med den forventede CO2-effekt skal indsendes til Klimaskovfonden, sammen med projektbeskrivelsen, som også skal indeholde udklip fra regnearket, som angivet under den foreløbige disposition til projektbeskrivelsen.