Ansøg om et klimaprojekt hos Klimaskovfonden

Velkommen til Klimaskovfondens ansøgningsrunde, efteråret 2022.
Vi har glædet os til at åbne for endnu en ansøgningsrunde, og har forsøgt at gøre ansøgningsprocessen så smidig og gennemskuelig som mulig. Alligevel er der flere ting, du skal vide. Det har vi forsøgt at samle i denne vejledning med tilhørende bilag.
I første del har vi samlet det, der er værd at vide, før du søger, og i anden del gennemgår vi ansøgningsprocessen. Du skal bruge vejledningen sammen med den elektroniske ansøgning. Overskrifter på afsnit i vejledningens anden del refererer derfor til punkter i det elektroniske ansøgningsskema. 
Vejledningen beskriver således regler og vilkår knyttet til projekter under Klimaskovfonden (i det følgende benævnt fonden), som gælder for ansøgningsrunden efteråret 2022. Du skal altid anvende den senest opdaterede vejledning, der findes på Klimaskovfondens hjemmeside: www.klimaskovfonden.dk/ansoegning.
Vi håber, du har lyst til at søge støtte til et projekt hos Klimaskovfonden og på den måde bidrage til den danske klimaindsats sammen med os!
Formål med projekter hos Klimaskovfonden:
Klimaskovfondens formål med at støtte projekter er at skabe skovrejsnings- og lavbundsprojekter, som har en klimaeffekt i form af CO2-reduktion. Projekterne indgår i forndens arbvejde med at finansiere den danske klimaindsats gennem klimabidrag og klimakompensation under fonden jf.