Rammer for skovrejsning i Klimaskovfonden

Klimaskovfondens formål er at fremme og finansiere omkostningseffektiv skovrejsning med etablering af skovbryn og udtagning af lavbundsjorder, for at opnå klimaeffekter i form af nettoreduktioner af drivhusgasudledninger. Målet er at etablere robuste og klimatilpasningsduelige blandingsskove, der samtidig kan fremme generelle synergieffekter, der kan opnås, når man bruger naturens egne metoder, som for eksempel beskyttelse af drikkevand, vandmiljø, natur og biodiversitet, kulturarv og rekreative muligheder.
Klimaskovfonden skal have sikkerhed for, at de skove, fonden rejser, har størst mulig klimaeffekt i form af CO2-optag over en periode. Derfor har fonden formuleret en række principper og retningslinjer for plantning af skov, valg af træer og kulturmodeller samt drift og udvikling af skovene, som projekter skal leve op til.
Det er vores håb, at retningslinjer samtidig kan være en hjælp til projektejere, til at vælge skov- og driftsmodeller, der skaber robuste skove tilpasset lokalområdet og et foranderligt klima.
Klimaskovfonden, oktober 2022