BILAG 2:

Klimaskovfondens rammer og retningslinjer for skovrejsning

November 2022 - version 2