Bogføring af bidrag - CO2-rapportering  for bidragydere

En virksomhed, der giver bidrag kan fortælle sin klimahandling i CSR-rapporter mv, men det kan ikke bruges til at modregne CO2-udledning i virksomhedens klimaregnskab. Bidragyder opnår ikke ejerskab over CO2-enheder, da disse tilkommer Klimaskovfonden og klimaeffekten tælles med hos lodsejer og indgår i den nationale opgørelse. Derfor kan CO2-enhederne ikke modregnes virksomhedens emissioner fra egen værdikæde. CO2-enheder kan heller ikke videreformidles.
Bidragsydere kan således ikke benytte effekten af CO2-enheder fra bidraget til at modregne egne udledninger, som det er tilfældet med kompensation. Hvis rapporteringsstandarder som for eksempel GHG-protokollen udvikler nye retningslinjer for, hvordan virksomheders bidrag kan rapporteres, så det tydeligt adskiller sig fra klimakompensation, må bidragsyder indregne effekten af de CO2-enheder som deres bidrag medfører, i det pågældende år, hvor effekten indfinder sig.
Se mere om rapportering, dobbelttælling og parallel rapportering i standarden: Bidrag til den danske klimaindsats gennem skovrejsning.
Dokumentation for bidrag
Når I omtaler jeres bidrag, skal I henvise til dokumentation, der er tilgængelig på www.klimaskovfonden.dk/bidrag. Der kan I også finde svar på en række ofte stillede spørgsmål om bidrag til klimaindsatsen gennem skovrejsning.
AdobeStock_37345915 rold skov lille.jpg
Go to content