Tidsperspektiver i projekter

Skovrejsning er en tidskrævende proces, men samtidig ønsker og forventer bidragydere at se umiddelbare resultater af deres klimahandling. Det forsøger Klimaskovfonden at tage højde for og opererer derfor med tidsperspektiver både for lodsejere, der ansøger om støtte til et skovrejsningsprojekt, og for bidragydere, som virksomheder, organisationer og privatpersoner, der giver bidrag til den danske klimaindsats.
Tidsperspektiver for lodsejere
Følgende tidsaspekter gør sig gældende for lodsejere, der ønsker at gennemføre skovrejsningsprojekter med støtte fra Klimaskovfonden:
  • Skovrejsningen skal etableres senest 2 år efter dato for tilsagn.
  • Der kan alene opnås støtte til projekter, der endnu ikke er etableret.
Tidsperspektiver for bidragsydere
Klimaskovfonden giver et løfte til bidragsydere i forhold til, hvilke skovrejsningsprojekter, deres bidrag kan finansiere. Bidrag kan gå til projekter der:
  • etableres (beplantningsdato) fra bidragsdato og 3 år frem
  • har et aktivt og gældende tilsagn, men endnu ikke er etableret
  • allerede er etableret op til 2 år før bidragsdato.
DSC_0819 lille skovrejsning.jpg