Opfordring til samarbejdspartnere

Klimaskovfonden opfordrer alle virksomheder, der ønsker at samarbejde med fonden om klimaprojekter, til at:
  • prioritere planer for at indfri dybe reduktioner i egne operationer og værdikæde, inden der gennemføres finansiering af frivillige CO2-enheder udenfor egen værdikæde
  • udarbejde og løbende vedligeholde et klimaregnskab, der dækker den fulde værdikæde (scope 1, 2 og 3) efter anerkendte principper som f.eks. GHG-protokollen
  • løbende offentliggøre deres klimaregnskab, herunder en transparent beskrivelse af regnskabspraksis og baggrund for valgte datasæt og metoder
  • løbende få klimaregnskabet valideret af en kompetent tredjepart
  • fastlægge og offentliggøre kort- og langsigtede klimamål afstemt med videnskaben og Paris-aftalen efter anerkendte principper, herunder anerkendelse af kompetent tredjepart som f.eks. SBTi.