CO2-rapportering og claim guidance for private bidragydere

Når der er tale om et bidrag til den danske klimaindsats kan private bidragydere ikke indregne klimaeffekten i deres klimaregnskab. Virksomheder må gerne omtale deres bidrag og bruge det i markedsføring indenfor visse retningslinjer, for eksempel at det tydeligt fremgår, at klimaeffekten indtræffer på sigt.

Bidrag i klimaregnskaber

For private bidragsydere gælder følgende CO2-rapporteringsforhold:
 1. Bidragsyder kan ikke indregne CO2-effekten i egne frivillige klimaregnskaber eller videreformidle CO2-effekten.
 2. Bidragsyder kan ikke benytte CO2-effekten til at modvirke eksisterende eller kommende regulative krav som kvoteindregning eller en CO2-afgift.
Klimabidrag.svg

Markedsføring af bidrag

Private bidragsydere må markedsføre og offentligt give udtryk for, at de bidrager til den danske klimaindsats, men følgende retningslinjer skal overholdes:
 1. Private bidragydere må formidle, at de har givet et bidrag til de nationale klimamål, den nationale grønne omstilling eller tilsvarende formuleringer.
 2. Bidraget skal straks kan omtales i ex-ante CO2-omfang fra den fulde projektperiode opgjort af Klimaskovfonden.
 3. Alle formuleringer vedrørende ex-ante CO2-enheder skal udarbejdes på sådan vis, at det ikke fremstår som om, at effekten allerede har fundet sted, men så det forstås, at den vil indfinde sig i fremtiden.
 4. Bidragsyder må sætte deres bidrag i relation til opgjorte CO2-udledninger på virksomhed-, mærke-, produktniveau eller tilsvarende, hvis det tydeligt fremgår, at det er i afgrænset omfang og periode. Det skal kunne dokumenteres og følge anerkendte retningslinjer som for eksempel GHG-protokollen.
 5. Bidragsyder kan ikke benytte CO2-effekten til at fremføre påstande om klimaneutralitet eller tilsvarende formuleringer på virksomheds-, produkt- eller mærkeniveau, eller tilsvarende.
 6. Bidragsyderens kommunikationen skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i Markedsføringsloven, herunder skærpelse omkring forbuddene mod vildledning i markedsføringslovens §§5 og 6.
 7. I omtale af bidraget skal det tydeligt fremgå, at det er opnået gennem Klimaskovfonden.
 8. Bidragyders løbende kommunikation om status på CO2-effekternes overgang fra ex-ante til ex-post , skal være i overensstemmelse med den gældende status i Klimaskovfondens register.
 9. Benævnelse af Klimaskovfonden, benyttelse af Klimaskovfondens logo og konkret omtale eller visualisering af specifikke projekter, skal følge Klimaskovfondens retningslinjer for Markedsføring.

Eksempler på accepteret markedsføring:

I disse eksempler på påstande i markedsføring, der kan accepteres, fremgår det tydeligt, at der er tale om en CO2-effekt, der vil opnås på sigt (over de næste hundrede år) og som forholder sig til en udledning, der er afgrænset i omfang og periode (firmabilers kørsel i 2021).

 • Hansen A/S har gennem Klimaskovfonden givet et bidrag til den nationale grønne omstilling ved skovrejsning der over de næste 100 år vil binde 100 tons CO2.
 • Gennem Klimaskovfonden har Hansen A/S givet et bidrag til Danmarks klimamål på 100 tons CO2æ. Det svarer til, at CO2-udledningen fra vores firmabilers kørsel i 2021 vil blive lagret i træer i Danmark over de næste 100 år.