CO2-rapportering for lodsejere og direkte aktører

Alle skovrejsningsprojekter i Klimaskovfondens standard for bidrag må indgå i følgende CO2-rapporteringer og målopfyldelse samt have følgende ejerskab af CO2-effekter:
Staten:
  • CO2-effekten kan indregnes i NIR og opnåelse af NDC og Klimaloven (efter principperne udarbejdet af UNFCCC).
 Kommuner:
  • CO2-effekten kan indregnes i frivilligt regnskab og klimamål med geografisk afsæt (typisk GHG-GPC og DK2020 mål). Klimaskovfonden opnår retten til CO2-effekten og videreformidling af denne.
Private lodsejere, herunder kirker:
  • Private lodsejere beholder rettighederne til CO2-effekten, som ikke kan videresælges eller videreformidles til tredjepart.
  • Den løbende CO2-effekt kan indgå i lodsejers egne frivillige CO2-opgørelser og mål (som Klimatjek, Klimavejen, ESGreen Tool og lignende)
  • Den løbende CO2-effekt må indgå i rapporteringer i lodsejers værdikæde (jf. GHG-protokollen gældende regler for scope 1, 2 og 3)
  • Klimaskovfonden pålægger ikke lodsejer begrænsninger i forhold til at benytte den løbende CO2-effekt til reduktion af kommende omkostninger eller kommende krav fra statslige reguleringer såsom en CO2-afgift.
  • Verificerede CO2-enheder opnår ved verifikation straks status af ”benyttet” i Klimaskovfondens klimaregister.
Klimaskovfonden:
  • Klimaskovfonden opnår ikke ejerskab af CO2-effekten, der opnås gennem projekter, der gennemføres af private lodsejere og kirker.
  • Projekternes CO2-effekt fremgår af Klimaskovfondens klimaregister med anvisning af både ex-ante effekt og ex-post effekt.